ÚVOD

Řešíme klíčová témata v podnikové ekologii.

Nabízíme prevenci i pomoc při řešení nenadálých situací.

Dlouholeté znalosti

Více než 20 let v řídící funkci České inspekce pro životní prostředí (hlavní inspektor, ředitel)

Prokazatelné zkušenosti

Přes 250 odborných posudků a EIA řízení od roku 1995

Certifikace

Autorizovaná osoba dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí.

Autorizovaná osoba dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Certifikovaná osoba – manažer EMS – zavedení ISO 14001.

SLUŽBY

Vyberte si nebo poptejte individuální řešení

alternative

Odborné posudky

Plánujete změnu technologie nebo novou stavbu a chcete:

 • Oznámení dle přílohy zákona č.100/2001 Sb. (EIA)
 • Rozptylovou nebo hlukovou studii
 • Odborný posudek dle zákona o ochraně ovzduší
 • Posouzení záměru na krajinný ráz
 • Zpracovat podklady pro integrované povolení (IPPC) či jeho změnu
 • Předjednání záměru s odpovědnými úřady
alternative

Poradenství a audity

Rychle a diskrétně Vám pomůžeme včas s prevencí nebo s řešením nenadálých situací:

 • Čeká vás kontrola ohledně životního prostředí
 • Chcete interní audit očima inspektora ještě, než bude pozdě
 • Bylo s Vámi zahájeno přestupkové řízení v oblasti ekologie
 • Poradenství nejvhodnější technologie
alternative

EMS / ISO 14001

Dodržování standardů je základ pro úspěšné dodavatelské firmy a k tomu je nutné s daným seznámit i kolegy v podniku:

 • Zavádíte EMS a chcete s tím poradit nebo ho zcela nově zavést
 • Interní audit EMS / ISO 14001
 • Chcete interní školení v oblasti ekologie na míru

Náš tým

alternative

Ing. Hana Kolářová

alternative

Ing. Karel Kolář

alternative

Ing. Hana Trávníčková

A další odborníci v oboru ekologie, např. chemické látky atd.

KONTAKTY

Envigold - Hana Kolářová